Prijatie vašich darovaných oocytov (vajíčok) je pre niektoré ženy jedinou možnosťou, ako porodiť vytúžené dieťa.

Darkyniam ponúkame finančnú kompenzáciu vo výške 900€.

Podrobné informácie o darcovskom programe nájdete na www.gyn-fiv.sk

V prípade vášho záujmu o bližšie informácie nás kontaktujte: katarina.masarova@gyn-fiv.sk

 

Kontakt

Zamestnávateľ: GYN- FIV a.s., CENTRUM PRE GYNEKOLÓGIU A ASISTOVANÚ REPRODUKCI
Adresa:
Záhradnícka 42, Bratislava , Budova ŠNOP
Bratislava

Tel.: +421 915 989 162
Email: katarina.masarova@gyn-fiv.sk

Detail brigády

Kde: Bratislava
Kedy: 01.04.2019 - 30.04.2019; 08:00 - 16:00
Účasť: Konkrétny deň