Automaty na kávu nájdete na:

Átriové domky blok C

Átriové domky blok K