Reklama

VEDÚCI MARKETINGOVÉHO ODDELENIA: PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, TELOCVIČNÍ, PARKOVANIE: Lucia Hrneková +421 918 110 042 lucia.hrnekova@uniba.sk REKLAMA NA INTERNETE A V PRIESTOROCH INTERNÁTU: +421 918 110 090 mlyny.marketing@uniba.sk cenník reklamy PARKOVANIE: Mgr....

Straty a nálezy

CHCETE POMÔCŤ ĽUDOM, KTORÍ NIEČO STRATILI A VY STE TO NAŠLI? Všetky nájdené predmety uschovávame v našich skladových priestoroch, kde sú dôkladne evidované a uložené. V prípade, že ste niečo našli a chcete to odovzdať, stačí daný predmet doručiť osobne na dispečing...

Turnikety

Dovoľujeme si upozorniť ubytovaných, že bezpečnostno – evidenčný systém kontroly transakcií na vstupoch do ubytovacej časti AD selektuje a postupne blokuje karty neubytovaných osôb, zaradených do skupiny IBA STRAVA. Ide o osoby, ktoré majú povolený vstup do...

Študovne

ZOZNAM ŠTUDOVNÍ AD A – 1.  poschodie AD A – 2. poschodie AD B – prízemie AD B – 2. poschodie AD C – 2. poschodie AD F – 2. poschodie AD H – prízemie AD H – 1. poschodie AD H – 2. poschodie AD K – 1. poschodie AD K – 2....