Reklama

VEDÚCI MARKETINGOVÉHO ODDELENIA: PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, TELOCVIČNÍ, PARKOVANIE: Lucia Hrneková +421 918 110 042 lucia.hrnekova@uniba.sk REKLAMA NA INTERNETE A V PRIESTOROCH INTERNÁTU: Mgr. Martina Krútilová +421 918 110 090 martina.krutilova@uniba.sk   ÚRADNÉ...

Straty a nálezy

CHCETE POMÔCŤ ĽUDOM, KTORÍ NIEČO STRATILI A VY STE TO NAŠLI? Všetky nájdené predmety uschovávame v našich skladových priestoroch, kde sú dôkladne evidované a uložené. V prípade, že ste niečo našli a chcete to odovzdať, stačí daný predmet doručiť osobne na dispečing...

Turnikety

Dovoľujeme si upozorniť ubytovaných, že bezpečnostno – evidenčný systém kontroly transakcií na vstupoch do ubytovacej časti AD selektuje a postupne blokuje karty neubytovaných osôb, zaradených do skupiny IBA STRAVA. Ide o osoby, ktoré majú povolený vstup do...

Sklad posteľnej bielizne

Sklad posteľnej bielizne sa nachádza v suteréne Výškových budov, blok B (VB-B).   ÚRADNÉ HODINY POČAS AKADEMICKÉHO ROKA: pondelok:   12:00 – 17:00     18:00 – 20:30 utorok:       10:00 – 11:00     12:00 – 14:30 streda:        08:00 –...

Študovne

ZOZNAM ŠTUDOVNÍ AD A – 1.  poschodie AD A – 2. poschodie AD B – prízemie AD B – 2. poschodie AD C – 2. poschodie AD F – 2. poschodie AD H – prízemie AD H – 1. poschodie AD H – 2. poschodie AD K – 1. poschodie AD K – 2....