Obchodné podmienky

Záloha za kľúč 25 €

Daň z ubytovania

Na základe všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2016 o dani za ubytovanie s účinnosťou od 01.januára 2017 schválené mestským zastupiteľstvom hlavného mesta Slovenskej republiky dňa 30. júna 2016 uznesením č. 528/2016 je stanovená na 1,70 €/osoba/noc.

Daň za ubytovanie (mestský poplatok) 1,70 € / noc -pre neštudentov a osoby staršie ako 26 rokov.

Daň neplatí
fyzická ŤZP osoba
fyzická osoba do veku 18 rokov a fyzická osoba staršia ako 70 rokov
fyzická osoba, ktorá je študentom denného štúdia do 26 rokov veku

Proces ubytovania

 • Ubytovať sa môžete na ubytovacom oddelení vo výškovej budove VBB „Šturák“.
 • Na Ubytovacom oddelení Vám odovzdáme kľúč, poprípade čipovú kartu na turnikety.
 • Pri ubytovaní uhradíte 25 € zálohu/osoba a ubytovanie podľa aktuálneho letného cenníka.
 • Uvediete číslo bankového účtu, na ktorý Vám bude vrátená záloha po bezproblémovom odubytovaní.

ODUBYTOVANIE SA Z LETNÉHO UBYTOVANIA:

  • Na každého ubytovaného sa vzťahuje povinnosť osobne sa odubytovať.
  • V deň skončenia pobytu prídete na Ubytovacie oddelenie od 7:30 do 11:00 hod. (najneskôr).
  • Odubytovanie realizované po tomto čase bude považované za predĺženie ubytovania o ďalšiu noc.
  • Na ubytovacom oddelení odovzdáte čipovú kartu (ak ste ju mali vypožičanú) a skontrolovaný odhlasovací lístok

Každá osoba ktorá sa ubytuje vo VMĽŠ – Mlyny UK súhlasí s internátnym poriadkom zverejneným na webstránke internátu