Buď sám sebou a pracuj v H&M

Počul si, že práca v obchode je monotónna a seriózna? V H&M Ťa presvedčíme, že to nie je pravda! Sloboda, otvorenosť a správna atmosféra sú pre nás alfou a omegou. O našich zamestnancov sa staráme a chceme, aby sa u nás mali ako v bavlnke. Chceš ďalšie dôvody,...

Zákaznícka recepcia

Práce na zákazníckej recepcii vo veľkoobchode – dlhodobá brigáda. Informovanie prichádzajúcich zákazníkov o aktuálnych akciách, vydávanie kupónov, vybavovanie telefonických požiadaviek a podobne. Podmienky: vek nad 18 rokov, bezúhonnosť, platný preukaz na prácu...

Blokovanie tovaru

Blokovanie tovaru na registračnej pokladni vo veľkoobchode – dlhodobá brigáda až do Vianoc. Možnosť výberu dní práce aj pracovnej doby podľa rozvrhu / voľna. Nováčikov zaškolíme. Podmienky: vek nad 18 rokov, bezúhonnosť, platný preukaz na prácu s...

Zákaznícka recepcia

Práce na zákazníckej recepcii vo veľkoobchode – dlhodobá brigáda. Informovanie prichádzajúcich zákazníkov o aktuálnych akciách, vydávanie kupónov, vybavovanie telefonických požiadaviek a podobne. Podmienky: vek nad 18 rokov, bezúhonnosť, platný preukaz na prácu...

Blokovanie tovaru

Blokovanie tovaru na registračnej pokladni vo veľkoobchode – dlhodobá brigáda až do Vianoc. Možnosť výberu dní práce aj pracovnej doby podľa rozvrhu / voľna. Nováčikov zaškolíme. Podmienky: vek nad 18 rokov, bezúhonnosť, platný preukaz na prácu s...

Zákaznícka recepcia

Práce na zákazníckej recepcii vo veľkoobchode – dlhodobá brigáda. Informovanie prichádzajúcich zákazníkov o aktuálnych akciách, vydávanie kupónov, vybavovanie telefonických požiadaviek a podobne. Podmienky: vek nad 18 rokov, bezúhonnosť, platný preukaz na prácu...

Recepčná s AJ

Práce na recepcii medzinárodnej spoločnosti – prepájanie telefonátov, vybavovanie písomnej agendy, uvádzanie návštev, starostlivosť o zasadačku a pod.

Blokovanie tovaru

Blokovanie tovaru na registračnej pokladni vo veľkoobchode – dlhodobá brigáda až do Vianoc. Možnosť výberu dní práce aj pracovnej doby podľa rozvrhu / voľna. Nováčikov zaškolíme. Podmienky: vek nad 18 rokov, bezúhonnosť, platný preukaz na prácu s...

Zákaznícka recepcia

Práce na zákazníckej recepcii vo veľkoobchode – dlhodobá brigáda. Informovanie prichádzajúcich zákazníkov o aktuálnych akciách, vydávanie kupónov, vybavovanie telefonických požiadaviek a podobne. Podmienky: vek nad 18 rokov, bezúhonnosť, platný preukaz na prácu...

Blokovanie tovaru

Blokovanie tovaru na registračnej pokladni vo veľkoobchode – dlhodobá brigáda až do Vianoc. Možnosť výberu dní práce aj pracovnej doby podľa rozvrhu / voľna. Nováčikov zaškolíme. Podmienky: vek nad 18 rokov, bezúhonnosť, platný preukaz na prácu s...

Zákaznícka recepcia

Práce na zákazníckej recepcii vo veľkoobchode – dlhodobá brigáda. Informovanie prichádzajúcich zákazníkov o aktuálnych akciách, vydávanie kupónov, vybavovanie telefonických požiadaviek a podobne. Podmienky: vek nad 18 rokov, bezúhonnosť, platný preukaz na prácu...