POVERENÝ FUNKCIOU RIADITEĽA

MGR. RÓBERT ZSEMBERA

 

SEKRETARIÁT RIADITEĽA

Adresujte svoje výhrady voči postupu ubytovacieho oddelenia, hospodárskeho oddelenia a iných pracovísk ekonomického úseku,

E-mail: sr@mlyny.uniba.sk
Telefón: 02/654 24 469

EKONOMICKÉ ODDELENIE

MGR. PETER ŠEBEST

E-mail: peter.sebest@uniba.sk

ODBORNÝ REFERÁT ĽUDSKÝCH ZDROJOV

JUDR. JANA HARDOŇOVÁ

E-mail: jana.hardonova@uniba.sk

 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

MGR. PETER HORVÁTH

E-mail: horvath@mlyny.uniba.sk

UBYTOVACIE ODDELENIE

E-mail: mlyny.ubytovanie@uniba.sk
Telefón: 0918 110 124, 0918 110 133

HOSPODÁRSKE ODDELENIE

Hygiena, poriadok

E-mail: mlyny.hospodarske@uniba.sk

TECHNICKÉ ODDELENIE

STRAVOVANIE

E-mail:  mlyny.venza@uniba.sk
Telefón 0918 110 012

MARKETINGOVÉ ODDELENIE

Lucia Hrneková

E-mail: lucia.hrnekova@uniba.sk
Telefón 0918 110 042

ODDELENIE PRE BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Telefón 0918 110 055