RIADITEĽ VM Ľ. ŠTÚRA – MLYNY UK

MGR. RÓBERT GULA MBA, MSc (SEKRETARIÁT RIADITEĽA)

E-mail: sr@mlyny.uniba.sk
Telefón: 02/654 24 469

ZÁSTUPCA RIADITEĽA

MGR. JÁN ONDREJKA

Hospodárske oddelenie, ubytovacie oddelenie, investičné oddelenie, nákupy materiálu

E-mail: ondrejka@mlyny.uniba.sk
Telefón: 0918 110 022

TLAČOVÝ HOVORCA

MGR. PETER ŠAGÁT, PHD.

Telefón: 0910 888 856

EKONOMICKÉ ODDELENIE

MGR. PETER ŠEBEST

E-mail: peter.sebest@uniba.sk

ODBORNÝ REFERÁT ĽUDSKÝCH ZDROJOV

JUDR. JANA HARDOŇOVÁ

E-mail: jana.hardonova@uniba.sk

 

ODBORNÝ REFERÁT KONTROLY A SŤAŽNOSTÍ

MGR. FILIP DIAČIK

E-mail: filip.diacik@mlyny.uniba.sk

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

MGR. PETER HORVÁTH

E-mail: horvath@mlyny.uniba.sk

UBYTOVACIE ODDELENIE

E-mail: mlyny.ubytovanie@uniba.sk
Telefón: 0918 110 124, 0918 110 133

HOSPODÁRSKE ODDELENIE

Hygiena, poriadok

E-mail: mlyny.hospodarske@uniba.sk

TECHNICKÉ ODDELENIE

STRAVOVANIE

E-mail:  mlyny.venza@uniba.sk
Telefón 0918 110 012

MARKETINGOVÉ ODDELENIE

Lucia Hrneková

E-mail: lucia.hrnekova@uniba.sk
Telefón 0918 110 042

ODDELENIE PRE BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

Telefón 0918 110 055