Ak si chcete nechať poslať zásielku na internát, poproste odosielateľa o presné údaje o adresátovi:

Meno Priezvisko, objekt, blok, číslo izby – bez týchto údajov budú zásielky vrátené späť  

Mlyny, Staré grunty 36

841 04 Bratislava

 

Po doručení zásielky je adresátovi odoslaný e-mail. Lehota na vybratie poštovej zásielky je do 18 dní od doručenia emailu po tomto termíne nevybraté zásielky budú vrátené na poštu alebo uložené do  archívu  na 1 rok.

Ak očakávate zásielku, príďte si ju vyzdvihnúť až po takomto e-mailovom ozname. Pokiaľ vám oznam neprišiel, prosím, nechoďte sa na zásielku pýtať dopredu – na internát ešte pravdepodobne nedorazila a zdržujete tým poštovú referentku. Ďakujeme.

Osoba preberajúca zásielku je povinná preukázať sa vlastným platným ubytovacím preukazom Mlynov. Žiadne iné doklady neakceptujeme.

Za poškodené alebo stratené zásielky internát neručí. Reklamácie podávajte na poštu Karlova Ves IV.
Vo vlastnom záujme si cenné zásielky dávajte posielať doporučene.

Vašu poštu môže za vás vyzdvihnúť aj spolubývajúci, pritom je však potrebné dodržať lehotu na vybratie poštovej zásielky, a to do 18 dní. Písomné splnomocnenie v tomto prípade nie je nutné, ale pre tento účel je však dôležité informovať podateľňu, prostredníctvom mailu na: posta@mlyny.uniba.sk o vyzdvihnutí Vašej pošty inou osobou, čo zároveň slúži, ako obojstranne overiteľný doklad.

Úradné hodiny:

Pondelok    07:30 – 08:30       12:00-13:00

Utorok        07:30 – 08:30       12:00-13:00

Streda        07:30 – 08:30       12:00-13:00

Štvrtok       07:30 – 08:30       12:00-13:00

Piatok         07:30 – 08:30       12:00-13:00

Informácie ohľadom poštových zásielok:

  1. Slezáková

posta@mlyny.uniba.sk

Prevzatie poštových zásielok č. dv. 23