VEDÚCI MARKETINGOVÉHO ODDELENIA:

PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, TELOCVIČNÍ, PARKOVANIE:

Lucia Hrneková

+421 918 110 042

lucia.hrnekova@uniba.sk

REKLAMA NA INTERNETE A V PRIESTOROCH INTERNÁTU:

Mgr. Martina Krútilová

+421 918 110 090

martina.krutilova@uniba.sk

 

ÚRADNÉ HODINY MARKETINGOVÉHO ODDELENIA

Pondelok     8:00 – 16:00
Utorok         8:00 – 16:00
Streda         8:00 – 16:00
Štvrtok         8:00 – 16:00
Piatok          8:00 – 16:00

marketing@mlyny.uniba.sk