ZOZNAM ŠTUDOVNÍ

AD A – 1.  poschodie
AD A – 2. poschodie
AD B – prízemie
AD B – 2. poschodie
AD C – 2. poschodie
AD F – 2. poschodie
AD H – prízemie
AD H – 1. poschodie
AD H – 2. poschodie
AD K – 1. poschodie
AD K – 2. poschodie

VB A – 8. poschodie
VB A – 9. poschodie
VB A – 10. poschodie
VB A – 11. poschodie
VB A – 13. poschodie
VB A – 14. poschodie