Hygiena

Je našou povinnosťou dbať na dodržiavanie hygieny v našom zariadení a to nielen v celom areáli, spoločných priestoroch, ale tiež na izbách, kde ste ubytovaní. Našim cieľom je mať uvedené priestory v takom stave, aby zodpovedali podmienkam na slušné bývanie a zároveň aby neohrozovali zdravie vás všetkých. Z našej strany vás chcem uistiť, že robíme všetko pre to, aby sme sa k vyššie uvedenému cieľu priblížili. Preto vám predstavím naše názory a plány, aby ste mohli lepšie pochopiť aj naše opatrenia. Bez vašej pomoci však budú aj tie najlepšie úmysly a navrhované riešenia len prázdnymi slovami.

NAJČASTEJŠIE NEDOSTATKY (NA ČO SI TREBA DAŤ POZOR):

 • špinavá dlážka (chumáče prachu, rozliate nápoje, stopy zo špinavej obuvy…)
 • nevynesené odpadky (páchnuce hnijúce väčšie množstvo odpadkov, umelohmotné fľaše…)
 • zvyšky jedla na stole
 • špinavá chladnička (zvonku a zvnútra, staré potraviny…)
 • zamrazený mraziak
 • špinavé umývadlo (vodný kameň, pleseň…)
 • špinavé sociálne zariadenia (týka sa VB,MI – vodný kameň, stopy moču na dlážke, pleseň…)
 • špinavý balkón (hromadenie odpadkov, vtáčí trus…)

ODPORÚČANIA PRE SAMOUPRATOVANIE:

 • zametať dlážku cca každé 2 dni, pozmývať aspoň raz za týždeň
 • odpadky zbierať do menších sáčkov (nie do vriec) a vynášať do kontajnera aspoň každý druhý deň, prípadne pred víkendom. Smeti nesmú byť vyložené pred dverami izby (bunky) na spoločnej chodbe
 • aspoň 1x za mesiac odmraziť mraziak a umyť spolu s chladničkou
 • aspoň 1x za týždeň umyť sociálne zariadenia (umývadlo)

Pokiaľ neviete aké prostriedky použiť, spýtajte sa nás, radi Vám niektoré odporučíme.

ČO ROBIŤ AK:

 • v izbe (bunke) nefunguje upratovanie, tj upratuje len niekto, ostatní sa nezapájajú.

Je dôležité, aby ste na takúto situáciu v rámci izby(bunky) upozornili naše oddelenie skôr ako bude na Vašej izbe vykonaná hygienická kontrola a zistené závady. Pokiaľ tak neurobíte a my v rámci hygienickej kontroly zistíme nedostatky, budete posudzovaní, prípadne postihovaní rovnako ako Vami označovaný (í) vinník (vinníci).

 • máte podozrenie na výskyt nežiadúceho hmyzu (šváby, ploštice…).

Okamžite kontaktujte hospodárske oddelenie. Vaše podozrenie preveríme kontrolou Vašej izby a o výsledku Vás budeme informovať.

 • je Vám na izbe zima.

Kontaktujte údržbu na mlyny.udrzba@uniba.sk. Na izbe vykonáme meranie, pokiaľ zistíme nedostatočné vykurovanie, zabezpečíme pre Vás ďalší zdroj tepla. Rozhodne neriešte situáciu inštalovaním vlastných výhrevných telies!!!

POTULNÉ ZVIERATÁ A HOLUBY

Prikrmovanie potulných zvierat v areáli VM Ľ. Štúra – Mlyny, hlavne mačiek a holubov, prispieva k ich rozmnožovaniu, čo značne negatívne vplýva na úroveň čistoty a kultúry vášho okolia. Z týchto dôvodov vás žiadame, aby ste mačky a holuby v areáli neprikrmovali.

KONTAKT

hospodarske@mlyny.uniba.sk