Nahlasovanie závad

Prosíme   ubytovaných,  aby závady   nahlasovali  dvoma  spôsobmi a to buď  e-mailom na   mlyny.udrzba@uniba.sk, alebo osobne na dispečingu údržby v suteréne VBB v čase od 07:00 – 15:00hod. počas pracovného týždňa.

V maili, prosím, uveďte nasledovné údaje: meno, priezvisko, objekt, blok, izbu a stručne a jasne špecifikovanú závadu.

Príklad: Frederik Vadný, ADD 111, prasknutá bočná lišta na posteli, neodteká voda z umývadla.
Havarijné situácie nahlasujte na najbližšej vrátnici, vrátna služba túto informáciu posunie na správne miesto.
Ďakujeme za spoluprácu.

KONTAKT

mlyny.udrzba@uniba.sk