Návštevy

“NÁVŠTEVA” POČAS LETA NEEXISTUJE.

Každý klient, ako aj váš hosť, bude považovaný za nového klienta.

V prípade, ak si platíte celú izbu a nemáte ju ešte plne obsadenú, tak si môžete svojho hosťa nahlásiť vopred a hosť bude ubytovaný zadarmo.

V prípade, ak si platíte len samostatné lôžko, tak odporúčame, aby si váš hosť vytvoril rezerváciu, alebo ubytoval sa na ubytovacom oddelení v čase od 7:30 do 21:00 hod., pričom ubytovanie mu bude účtované podľa letného cenníka.

V prípade, ak váš hosť nebude vopred evidovaný a vezmete si od 1.7. do 31.8. návštevu prostredníctvom vrátnice v čase od 00:00 do 7:00 hod., bude vám účtovaná cena 10 €/noc a to bez ohľadu na to, či si počas leta platíte celú izbu alebo samostatné lôžko.

NÁVŠTEVY POČAS AKADEMICKÉHO ROKA:

· návšteva – študent do 26 rokov za 2,50 €/noc. Študent svoj štatút preukáže na Ubytovacom odd. buď platným Isic-om alebo aktuálnym potvrdením o návšteve školy

· návšteva – neštudent, alebo študent nad 26 rokov za 4,20 €/noc  (2,50 € + 1,70 € daň za ubytovanie)

· zahraničné návštevy podpisujú Hlásenie pre cudzineckú políciu, preto je nevyhnutná ich prítomnosť

· ubytovaný zodpovedá za svoju návštevu

PRIHLASOVANIE NÁVŠTEV CEZ VRÁTNICU:

Ubytovaný musí vždy dostať e-mail o prihlásenej návšteve. Pri odchode návštevy sa návšteva vždy musí na vrátnici aj odhlásiť. Zároveň ubytovaný dostane automatický e-mail o odhlásenej návšteve.
V prípade, že ubytovaný takýto e-mail o odhlásení návštevy nedostane, NÁVŠTEVA NIE JE ODHLÁSENÁ a je nutné ju odhlásiť. V opačnom prípade sa ubytovanému stále napočítava suma za návštevu za každú noc.

Návšteva súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov na účely ubytovania v zmysle  §18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.