Odubytovanie

Každá osoba pri odhlasovaní, musí mať skontrolovanú svoju izbu kontrolujúcou osobou, pokyny na upratanie izby(pdf). Kontrolu je možné zavolať si iba počas pracovných dní na tel. čísle uvedené v odhlasovacom lístku v čase od 7:30 do 11:00 hod. Kontrolujúca osoba Vám potvrdí odhlasovací lístok, ktorý je potrebné predložiť na ubytovacom oddelení.

ODHLASOVACÍ LÍSTOK