Záujemci o uskladnenie bicyklov môžu navštíviť UO, ktoré im na základe vyplnenia protokolu a zaplatenia návratného poplatku vo výške € 5.00 odovzdá kľúč od miestnosti.

ADE, ADR, ADP – bývalé vrátnice hneď pri vchode

VB – chodba za turniketmi (bývalý bufet)