O nás

IWCHSIndependent Wing Chun System (nezávislý Wing Chun system) sme občianske združenie, ktoré nespadá pod žiadnu medzinárodnú organizáciu, ale zároveň spolupracujeme s renomovanými majstrami Wing Chun (ďalej už len WCH), hlavne s anglickým majstrom Dai Sifu Andrew Cameron-om.

IWCHS je mladá organizácia, ktorej vznik sa datuje na jún 2011 kedy jej čelní predstavitelia dvoch, takmer 10 rokov fungujúcich škôl opustili z viacerých dôvodov aj so svojimi žiakmi EWTO a vybrali sa vlastnou cestou.

Tým, že IWCHS nespadá pod iné organizácie a nie je priamo podriadené ich direktívam či už technickým alebo ekonomickým, umožnilo prístupnú a kvalitnú výučbu pre každého a odbremenilo svojich členov od všemožných poplatkov. Zároveň ponúka kvalitu cez inštruktorov, ktorí sa systému dlhodobo venujú.

Učíme, komplexné a účinné bojové umenie Wing Chun, ktorý obsahuje údery, kopy, páky, techniky na zemi a boj so zbraňou.
Wing Chun sa prispôsobí každému namieru, zdvihne sebavedomie a zcelí človeka po duševnej a fyzickej stránke.
– Spolupracujeme so svetovými majstrami Wing Chun a Escrima.
– Aktívne s nami spolupracuje INŠTITÚT APLIKOVANEJ PSYCHOLÓGIE.
– S našimi partnermi pravidelne pripravujeme praktické a teoretické semináre.
– Zaoberáme sa stratégiou boja, hľadaním výhod v každej situácii a využitím psychológie v ťažkých a stresových situáciách.
Učíme bojovať a brániť sa všetkými najefektívnejšími spôsobmi tejto doby.

Tréningy

Bratislava
Pondelok, streda 17:30 – 19:30
Štvrtok 18:00 – 20:00 kondično silový tréning
Nedeľa 18:00 – 20:00

Kde nás nájdete :

Bratislava
IWCHS – BA
Akadémia IWCHS
KRATON, Mlynská Dolina, Staré Grunty 36 (Átriové domky, blok E, prízemie)
Sifu Martin Imre
4 TG. Wing Chun
00421 903 037 382
bratislava@iwchs.sk