MuDr. Muráňová Magdaléna
Staré Grunty 36, Bratislava
tel. č.: 0911 525 451

P:  7:30- 14:30

U:  7:30- 16:30

S:  7:30- 14:30

Š:  7:30- 14:30

P:  7:30- 12:00  dentálna hygiena

Pohotovosť:
Drieňova ul. č. 38 (pri OD Budúcnosť)
denne 18:30 – 7:00 hod., v sobotu a nedeľu nepretržite